Vuokrausehdot

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA
  Näitä vuokraehtoja sovelletaan M&M Saarela Oy:n (”vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (”vuokraajan”) välillä.
 2. VUOKRA-AIKA
  Vuokra-aika ja vaaranvastuu alkavat päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai vuokralleantajan toimesta toimitetaan vuokraajalle. Vuokra-aika ja vaaranvastuu päättyvät päivänä, jolloin on ennalta sovittu tai jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen vuokralleantajalle.
 3. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
  Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja vuokraajan sopima kalusto. Työsuoritteen tekemisestä sovitaan erikseen. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokraajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.
 4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN
  Kalusto luovutetaan vuokraajalle sopimuksen mukaisena vuokralleantajalta. Mikäli muusta luovutuksesta on sovittu, vuokraaja vastaa kuljetuskustannuksista.
 5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ
  Vuokraajan tulee tutustua turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokraajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja tarkistaa kalusto käytön jälkeen. Paljujen puhdistaminen ja desinfiointi on vuokralleantajan tehtävä. Tavanomaisia huoltotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa tai siirtää vuokrakoneita paikasta toiseen ilman vuokralleantajan suostumusta.
 6. VUOKRAKOHTEEN PALAUTUS
  Vuokraajan tulee palauttaa vuokrakalusto vuokralleantajalle välittömästi sovitun vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna (pl. paljut) ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Mikäli vuokrakohdetta ei palauteta sovittuna päivänä, vuokraaja on velvollinen suorittamaan yliajalta sovittua vuokraa vastaavan korvauksen aina palautuspäivään saakka, minne myös vaaranvastuu ulottuu.
 7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
  Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta ja virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonnen kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset, ylimääräiset ja huolimattoman käytön vuokrakaluston puhdistus- ja kunnostuskulut vuokraajalta erikseen. Vuokraaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten noudattamisesta.
 8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 9. VAKUUTUKSET
  Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu omaa kuljetusta lukuunottamatta. Vuokraaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.
 10. SOPIMUSRIKKOMUS
  Mikäli vuokraaja laiminlyö vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta.
 11. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnonilmiö, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttyminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleantajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
 12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 13. RIITAISUUDET
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokralleantajan niin tahtoessa, vuokraajan kotipaikan alioikeudessa.

Vuokraamalla M&M Saarela Oy:n koneita ja laitteita, hyväksyt vuokraehdot.

Maksuehto sopimuksen mukaan. Laskutuslisä 4,00 eur sis. alv 24%.